lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

LGA konferencija
spausdinti

LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJOS  (LGA) suvažiavimas ir

LGA 26-oji konferencija

 

„Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 25 metai.

Pokyčių kelias.“

 

2023 05 20

 

 • LGA suvažiavimo - Konferencijos vieta: Nuotoliniu būdu (ZOOM).
 • LGA suvažiavimo laikas: 2023 m. gegužės mėn. 20 d. (šeštadienis),  10 --- 12 val.
 • (Pastaba: LGA suvažiavime dalyvauja tik LGA nariai ir stojantys į LGA).
 • LGA konferencijos laikas: 2023 m. gegužės mėn. 20 d. (šeštadienis),  13 --- 18 val.

10 – 12 val. - LGA suvažiavimas:

 1. 10 – 10:15 val.- Dalyvių registracija, 2023 m. LGA nario mokesčio sumokėjimas (20 eur).
 2. 10:15 – 10:30 val.- LGA prezidento metinis pranešimas. LGA prezidentas - Rytis Stelingis.
 3. 10:30 – 10:45 val.- LGA finansinė ataskaita. LGA finansininkas - Mindaugas Lapkus.
 4. 10:45 – 12 val.- LGA suvažiavimo klausimai:
 • Naujų narių priėmimas į LGA.
 • 2023 m. LGA vasaros stovyklos pristatymas.
 • Kiti klausimai ir sprendimai.

12 – 13 val. - Pertrauka

 • 13 – 18 val. - LGA konferencija „Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 25 metai. Pokyčių kelias.”
 • 13 – 13:10 val. - Konferencijos atidarymas.
 • 13:10 – 17:50 val. - Konferencijos pranešimai.
 • 18:50 – 18 val. - Konferencijos užbaigimas. Konferencijos pažymėjimų išdavimas (Pastaba: LGA konferencijos dalyviams pažymėjimai bus išsiųsti el. paštu).

Konferencijos tema: Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 25 metai. Pokyčių kelias.

 

Konferencijos temos pristatymas: Mikro-makro pokyčių galimybė: Geštalto terapija turėtų apsvarstyti viską, kas vyksta aplink mus, ypač dabar – taip sparčiai ir chaotiškai besikeičiančiame pasaulyje. Nauji socialiniai santykiai arba jų nebuvimas, santykių ir sąveikų blokavimas lemia naujas individų, grupių, visuomenių patologijas bei pokyčius mūsų vidinėje ir išorinėje (mikro-makro) aplinkos struktūroje. Iškyla naujos problemos, kurias reikia spręsti. Lietuvos geštalto asociacijos 26-oji konferencija atliepia Europos geštalto terapijos asociacijos konferencijos, kuri vyks 2023 m. rugsėjo mėn. 21-24 d. Madride, kvietimą – būti atsakingais už asmeninio ir socialinio sąmoningumo ugdymą, kuris žadintų pokyčius, skatinančius mūsų visuomenės gerovę.

 

Kvietimas skaityti paranešimus: Kviečiame visus norinčius LGA 26-oje konferencijoje „Lietuvos geštalto asociacijai (LGA) - 25 metai. Pokyčių kelias.“ teoriškai pristatyti ar praktiškai demonstruoti teorinius, praktinius ar mokslinius pranešimus (pranešimo trukmė: 30 – 45 min.), atsiųsti trumpus (iki 500 žodžių/iki 1 psl.) savo pranešimų pristatymus iki 2023 m. gegužės mėn. 1 d., el. paštu: rytis@gestalt.lt.

 

Konferencijos mokestis: LGA nariams – nemokamai;  ne LGA nariams – 20 Eur.

 

Registracija: Norinčius dalyvauti LGA konferencijoje, prašome registruotis iš anksto el. paštu: rytis@gestalt.lt

 

Pagarbiai,

LGA valdyba