lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Mokymo standartai
spausdinti

Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) mokymo standartai

Įvadas

 

  • Lietuvos geštalto asociaciją (LGA) mokymo standartai yra aprobuoti Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT), kurią Europos psichoterapijos asociacija (EPA) pripažino Visos Europos Organizacija (VEO) - EPA nare - vienintele organizacija atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą, kuri atitinka EPA kriterijus.

 

  • Europos geštalto terapijos asociacija (EAGT) pripažino Lietuvos geštalto asociaciją (LGA) tikrąja Nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia Geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje.
  •  Remiantis EPA Strasbūro deklaracija apie psichoterapiją, 1990 m., “psichoterapija yra savarankiška mokslinė disciplina, kurios praktika sudaro nepriklausomą ir laisvą profesiją, kurios mokytis gali įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus”.

 


LGA mokymo standartai

 


Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis apima:
A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.
B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 820 val.:
1.  Teorija ir metodologija - 600 val.
2.  Asmeninė geštalto terapija - 120 val. (individuali terapija - 20 val. ir grupinė terapija - 100 val.)
3.  Supervizija – 50 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4.  Konsultacinė/terapinė praktika – 50 val.
5.  Baigiamasis diplominis darbas.
 
Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinis lygis apima:

A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.

B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 1450 val.:

1. Teorija ir metodologija – 600 val.

2. Asmeninė geštalto terapija - 250 val. (individuali terapija - 50 val. ir grupinė terapija - 200 val.)
3. Supervizija – 150 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
4. Konsultacinė/terapinė praktika – 400 val., kuri turi trukti mažiausiai du metus.
5.  Likusios 50 valandų yra skirtos kitoms mokymo programoms, seminarams, supervizijoms, asmeninei terapijai, konferencijoms geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius.   
6.  Baigiamasis diplominis darbas.

 

Geštalto supervizoriaus kvalifikacinis lygis apima:

A. Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikatą.
B. Supervizijos mokymo programą, kuri apima:

1. Teorija ir metodologija (supervizijos teorija ir praktika geštalto terapijoje) -  ne mažiau kaip 75 val.
2. Hypervizija (supervizijos supervizija (individuali ir/arba grupinė)) -  ne mažiau kaip 50 val.
3. Supervizinė praktika - ne mažiau kaip 120 val. (pastaba: šis kriterijus negalioja supervizijos mokymo programoms, kurios prasidėjo iki 2018 m. rugsėjo mėn. 6 d.).
4. Baigiamasis kursinis darbas.

C. Supervizijos mokymo programa vyksta mažiausiai 18 mėnesių laikotarpyje, kurios metu besimokantys susitinka ne mažiau nei tris kartus supervizijos teorijos - metodologijos mokymuisi ir hypervizijai.

D. Supervizijos mokymo programą veda ne mažiau kaip du LGA sertifikuoti geštalto supervizoriai ir/arba Europos geštalto asociacijos (EAGT) akredituoti supervizoriai, kurie:

1. Yra LGA arba EAGT tikrieji nariai ne mažiau kaip 8 metus.
2. Turi ne mažiau kaip 5 metų geštalto terapijos supervizijos patirtį.